Relatie Horoscoop


Bij relatie-astrologie worden meerdere geboortehoroscopen bestudeerd. De horoscoop is toepasbaar voor relaties tussen twee geliefden maar ook voor relaties in gezinsverband, bv moeder - dochter..

Het gaat om het begrijpen van zowel de afzonderlijke horoscopen als om het gecombineerde perspectief daarvan. Er wordt concreet beschreven wat er tussen de partners binnen hun relatie plaatsvindt. Waar ze elkaar ondersteunen, waar ze elkaar in de weg staan, waar uitdagingen en conflicten zijn.


Geluk en vervulling

Onze relaties behoren tot de diepste en meest, mysterieuze gebeurtenissen in ons leven. Waarom voelen we ons tot sommige mensen wel aangetrokken, maar niet tot anderen? Waarom vervaagt in sommige gevallen de liefde en kan het in andere gevallen jaren standhouden? Waarom betekent liefde voor sommigen geluk en vervulling, terwijl anderen haat en destructie ervaren?


Diepe wijsheid van de astrologie

Astrologie kan veel inzicht bieden in de innerlijke mechanismen van relaties. De diepe wijsheid van de astrologie kan ons helpen, op het soms onzekere gebied van de liefde, meer bewust onze weg te vinden en ons meer alternatieven en keuzes bieden en een Relatie Horoscoop is er om u te helpen zowel uw eigen intieme relaties te begrijpen als uzelf en uw partner.


De dynamiek van de relatie

Een relatieconsult wordt meestal in meerdere sessies gehouden waarbij de individuele verlangens, behoeften, vragen en thema’s aan de orde komen. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden die er zijn om tot individueel inzicht en groei te komen. Het effect hiervan op de ander en de relatie worden ook besproken.

En er wordt ingegaan op de dynamiek van de relatie zelf. Welke persoonlijke thema ‘s herhalen zich, welke zijn uniek voor de relatie los van de persoonlijke inbreng. Welke punten geven een wisselwerking op de relatie zelf.


Prijs voor een consult Relatie Horoscoop voor 2 personen is op aanvraag.