Het staat in de sterren geschreven!


Een horoscooptekening is een cirkelvormige hemelkaart van de planeetstanden (vanaf de aarde gezien) op het moment van uw geboorte.

In deze tekening staan de tekens van de dierenriem en de planeten als symbolen opgetekend; voor ieder mens is deze weer anders gegroepeerd en geeft daarmee uitdrukking aan het unieke van ieder mens.   

Aan de hemel bewegen de planeten volgens kosmische wetten en op de aarde bewegen de mensen volgens dezelfde kosmische wetten.

De horoscoop is verdeeld in 12 segmenten of levensgebieden die in de astrologie ‘huizen’ genoemd worden. Ieder huis wordt beheerst door een dierenriemteken, dit laat zien hoe een bepaald levensgebied door u in uw leven ervaren wordt.

De planeten geven onze vermogens en behoeften aan, zij bewegen zich op hun beurt in de huizen (levens- of ervaringsgebieden).


Geboortehoroscoop

De geboortehoroscoop beschrijft welke thema's een belangrijke rol spelen in uw leven. Zo kan een geboortehoroscoop aangeven wat de rode draad is in uw leven. Een astrologisch consult is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in uzelf en uw levensthema's


Solaarhoroscoop

De solaar is een jaarprognose en geeft tendensen weer over het desbetreffende jaar. Er staan mogelijkheden en moeilijkheden in weergegeven en ook staat aangegeven welk gebied een belangrijke rol kan gaan spelen in die periode. De solaar kan al drie maanden voordat hij ingaat voelbaar zijn en nog drie maanden na afloop doorwerken.


Transits

Bij dit systeem kijken we naar de actuele loop van de planeten zoals ze nu aan de hemel staan en welke energieën er in welke gebieden werkzaam zijn. Dit geeft kans op ontwikkeling en afwikkeling van het oude.


Secundaire progressies

Dit zijn symbolische progressies die meer vertellen over de innerlijke ontwikkeling van de mens. Ze geven de innerlijke weg aan.


Spirituele Horoscoop

De spirituele astrologie is een laag bovenop de traditionele geboortehoroscoop en stijgt daar dus in zekere zin bovenuit, op zo'n wijze dat we vanuit deze punten een beeld kunnen krijgen van de levensweg van de persoon in kwestie. Negen sprirituele punten worden ingevlochten in de traditionele horoscoop.


Een waardevol geschenk aan uzelf...

U ontvangt uw persoonlijke horoscooptekening en een zeer gedetailleerde en overzichtelijke uitwerking hiervan op papier, gebundeld in een fraaie bewaarmap. Een waardevol document voor altijd en een geschenk aan uzelf..

Uw geboortehoroscoop wordt ook nog eens uitgebreid en deskundig door Marian toegelicht in een persoonlijk consult van ruim 1 1/2 uur.


Een geboortehoroscoop kost € 95


Om een horoscoop te laten maken is het uiterst belangrijk om de exacte geboortetijd, datum en plaats te weten. Hebt u niet al deze gegevens? U kunt een uittreksel van uw geboorteregister aanvragen bij de gemeente waar u geboren bent. Bij enkele gemeenten kunt u deze gegevens zelfs kostenloos, telefonisch opvragen.