Astrologie


Al zo lang de mensheid bestaat, kijkt men naar de sterrenhemel en is gefascineerd door de bewegingen van de lichtpunten van de zon, maan, planeten en sterren. Oude culturen ontdekten regelmaat en beschreven de hemellichamen en hun bewegingen, waarbij niet alleen individuele lichtpunten een naam kregen maar ook schijnbare samenstellingen van die punten, de zogenaamde sterrenbeelden of tekens. Men ontdekte dat de bewegingen aan de hemel correspondeerden met gebeurtenissen op aarde.


Letterlijk vertaald betekent het woord astrologie: "kennis van de sterren" (astro is "ster" en logos betekent "kunde"). Een "doorzien" van de combinaties van planeten tegen de achtergrond van de 12 tekens van de dierenriem en de 12 huizen (levensgebieden).


Astrologie is iets concreets, gebaseerd op wetenschap en niets zweverigs. Het woord ‘horoscoop‘ betekent letterlijk ‘kijken’ (= skopein) ‘naar de tijd’ (= horos), of liever ‘kijken naar het ogenblik’. Men bedoelt hier dan specifiek het moment waarop iemand geboren wordt mee. Hetgeen zich op dat precieze moment bij de hemellichamen afspeelt, de positie van de zon in de dierenriem en van de planeten tijdens de geboorte is bepalend voor de mens en zijn gedragingen.


De sterrenhemel is een waardevolle bron van informatie en planeten geven onze vermogens en behoeften aan (bijvoorbeeld het vermogen tot liefhebben, vormgegeven door Venus), zij bewegen zich op hun beurt in de huizen (levens-of ervaringsgebieden).


De geboortehoroscoop is een blauwdruk van uw persoonlijkheid en geeft  een goed overzicht van karaktereigenschappen en de ontwikkeling van persoonlijkheid. Hoe u in het leven staat en hoe u daaruit uw eigen visie ontwikkelt. Het geeft informatie over uw gedrag tegenover anderen en wat u van anderen terug verwacht. Hoe uw relaties vorm hebben gekregen in zowel positieve als negatieve zin. Ook kan het inzicht geven in uw doel in dit leven, uw werk en uw positie in de maatschappij. Een geboortehoroscoop is een uniek en krachtig hulpmiddel om uzelf (nog) beter te leren kennen en verschaft informatie over welke kwaliteiten u bezit en kunt ontwikkelen.


  
           


•De planeten geven uw behoeften aan: (“wat”)

•De tekens geven aan hoe je de behoeften vormgeeft (“hoe”)

•De huizen geven de levensgebieden aan waar je die behoeften het beste vormgeeft. (“waar”)