Kinder Horoscoop


Dat een horoscoop niet vastligt, maar potentiële mogelijkheden aanwijst, is door de Zwitserse astrologe Verena Bachmann mooi beschreven:

’In een zaadkorreltje is het hele bouwplan van een plant al in detail vastgelegd’.

Of de plant werkelijk ooit vruchtbaar en in volle glorie te zien zal zijn, is van vele factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van de juiste plek.

De geboorte-/kinderhoroscoop zou u kunnen zien als het bouwplan voor dat wat ooit zou kunnen zijn... Welke voorwaarden zijn voor een kind noodzakelijk zodat het zich overeenkomstig zijn talenten kan ontwikkelen. De maan is het fundament voor het inzicht in de kinderhoroscoop.


De kinderhoroscoop is speciaal voor ouders die hun kind van jongs af aan willen stimuleren om zijn eigen weg te vinden en te volgen en laat zien welke specifieke kwaliteiten het heeft. Waar wordt het gelukkig van en waar wordt het door geremd? Hoe zit het met vriendschappen of assertiviteit? Ook beschrijft het hoe uw kind aankijkt tegen u als ouder. U krijgt dus niet alleen goed zicht op het eigene van uw kind, maar ook op de dynamiek tussen u (als ouder) en uw kind. De kinderhoroscoop is daarmee een waardevol hulpmiddel bij opvoedkundige vraagstukken.


Een kinderhoroscoop wordt zeer zorgvuldig opgesteld. U krijgt veel heldere aanwijzingen, waardoor u het gedrag van uw kind beter leert begrijpen.

Talenten en een bepaalde aanleg kunnen bij kinderen uit de geboortehororscoop opgemaakt worden. Het belangrijkste doel van de kinderhoroscoop is de basistendensen te schetsen, hints te geven in de richting van potentiële aanleg en de natuurlijke interesses aan te geven - voordat de omgeving, sociale omstandigheden en andere invloeden een kind in een richting forceren..


Marian gebruikt haar ervaring en inzicht in de ontwikkeling van de persoonlijkheid om de analyse van de kinderhoroscoop subtiel en zorgvuldig te beschrijven - met respect voor zowel de ouders als het kind.


U ontvangt de persoonlijke horoscooptekening van uw kind en een zeer gedetailleerde en overzichtelijke uitwerking hiervan op papier, gebundeld in een fraaie bewaarmap. Een waardevol document voor altijd...

De geboorte horoscoop wordt ook nog eens uitgebreid en deskundig door Marian toegelicht in een persoonlijk consult van ruim 1 1/2 uur.


Een kinderhoroscoop kost € 75